Disclaimer & Pricacy

Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij Veronique Wittezaele –Zijn, leef je Zijn- of diens licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Privacy Policy - Cookies

Deze privacy policy legt uit hoe Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn gegevens gebruikt en beschermt wanneer u deze website bezoekt. Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid.

Wat we verzamelen

Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt (bijvoorbeeld tijdens de bestelprocedure). Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden dit strikt aansluiten bij de dienstverlening van Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn.

Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn kan de volgende informatie verzamelen:

naam
contact informatie inclusief email adres
BTW-nummer
demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
andere informatie relevant voor enquêtes en aanbiedingen van Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn

Wat we doen met de informatie die we verzamelen

Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn heeft deze informatie nodig om aan uw behoeften te voldoen en een uitstekende service te kunnen aanbieden, in het bijzonder voor de volgende redenen:

Het bijhouden van interne logs
Het verbeteren van de producten en diensten van Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn
Het versturen van nieuwsbrieven en e-mails over speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn denkt dat deze interessant voor u kan zijn.

Het is mogelijk dat Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn u contacteert voor marketinggerichte doeleinden. Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn kan u contacteren via e-mail, telefoon, fax of per gewone post en kan uw informatie gebruiken om de website zodanig aan te passen zodat hij voldoet aan uw interesses.

Hoe we cookies gebruiken

Een cookie is een klein bestand dat aan uw computer toestemming vraagt om op uw harde schijf geplaatst te worden. Eenmaal u akkoord bent gegaan met de aanvaarding van de cookies, wordt het bestand toegevoegd. Cookies helpen webapplicaties om hun aanbod voor u gebruiksvriendelijker te maken en te personaliseren. Dankzij cookies kunnen wij onze diensten specifiek aan uw noden aanpassen door informatie over uw voorkeuren te onthouden.

Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn gebruikt website traffic log cookies om te identificeren welke pagina's er bezocht worden/werden. Dit helpt Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn om gegevens te analyseren over website traffic en de website te verbeteren zodat hij aan de noden van de klanten voldoet. Veronique Wittezaele- Zijn gebruikt deze informatie enkel voor statistische analyse, waarna de data uit onze systemen gewist wordt.

Samenvattend kunnen we stellen dat cookies het mogelijk maken een websitebezoek aangenamer te maken door te meten welke pagina's u bezoekt en welke niet. Een cookie geeft op geen enkele manier toegang aan Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn om uw computer of informatie op uw computer te bemachtigen, anders dan degene waarvoor u kiest met Veronique Wittezaele- Zijn te delen. U kan zelf kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste browsers (bvb Google Chrome) zullen automatisch cookies accepteren maar u kan deze setting wijzigen via uw browser settings. Let wel op, dit kan de manier waarop inhoud weergegeven wordt op websites beïnvloeden.

Uw persoonlijke informatie controleren

U beschikt over recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (bijvoorbeeld kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn, Jagersdreef 16, 3668 Niel-bij-As gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

U kan kiezen om het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke informatie te blokkeren.

Indien u reeds toestemming gegeven heeft aan Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden en u wilt dit ongedaan maken, kan u daartoe steeds uw verzoek richten tot Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn via het contactformulier op de website http://www.zijn.be.

Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, schenken of verhuren aan derde partijen tenzij Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn hiertoe uw uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen of indien Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn dit ten gevolge van de wetgeving verplicht is.

Indien u denkt dat de informatie die we van u verzamelen incorrect, incompleet of niet pertinent is, kan u uw gegevens via Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn steeds corrigeren mits bewijs van identiteit.

Audio productie: Edwin Vermeulen BVGB vzw
Fotografie : Marleen Sahetapy


Webdesign by We Cre8 It