In leven

Leef je Zijn, in Leven

Hoe langer en intenser je leeft, hoe bewuster je wordt van het feit dat je door verschillende fases en ritmes van het leven danst… Elk van ons walst door die verschillende fases tijdens het leven, waar we de kracht vinden van eenvoud, mededogen, onthechting, enz…

Leef je Zijn, in Leven

Een lichaam is een middel dat je te leen krijgt van je geboorte tot je overgaan. Een lichaam is niet perfect, wij zijn niet ons lichaam. Een lichaam is een instrument waarmee we liefde, vrede, mededogen, en nog zoveel meer communiceren. Ook wel een middel tot manipuleren, tot voorzien in je slaafse behoeften zoals roken, overmatig drinken, eten, seks enz… Of net een aantrekkingsmiddel, het ideale lichaam… Het is net onze projectie erop die een eigen realiteit vormt.

Kijk in de spiegel, wie ben je voorbij het lichaam, voorbij je zintuigen…zou het wel eens kunnen dat je “bewustzijn” bent? Het bewustzijn is eeuwig en oneindig, het staat buiten tijd en ruimte. Zou het niet eerder je lichaam zijn die zich in je bewustzijn bevindt?

Je bent niet je gedachte, niet het denken zelf. Het denken geeft je de kans te analyseren, na te denken, te berekenen. In het neutrale waarnemen ligt je onthechten van het denken, wat je bewust doet worden over hoe je denken te sturen en keuzes te maken. De gedachte krijgt openheid, ruimte om te stromen en brengt het denken op een ander niveau. In de stilte van het denken vinden we het weten, de kennis.

Emoties geven kleur aan je leven, gaan door je heen. Emoties kunnen blijven hangen, je kunt ze onderdrukken, of ze kunnen neutraal zijn. Net zoals de gedachten kan je de keuze zelf bepalen door richting te geven aan de energie die emoties teweegbrengt. Emoties sturen een stroom energie door je heen, terwijl emoties zowel heftig als zeer zacht kunnen zijn. Denken we maar eens aan angst, woede, schuld, verwijt,… maar ook vreugde, vrede, geluk, ontroering, enz.

Je bent de emotie niet, maar je kan de emotie voelen, je bent de stille waarnemer, je bent vrij en laat de emotie vrij bewegen.

Talent

Leef je zijn, in Liefde

Liefde,
Je diepste onkwetsbaarheid,
je grenseloze kracht.
Bewustzijn, Liefde, Vrede, Licht.

Aan een mens is geen begin en geen einde
Alles is in het nu, steeds scheppend
Terugkeren naar stilte en vrede is in het NU.

Met die boodschap versmelten overgaan en leven in Liefde, onvoorwaardelijk in het Zijn.
Vanuit het bewustzijn en niet vanuit het lichaam of het tastbare, maar vanuit de gedachte en de emotie is het rouwen geen einde maar een volgende stap in de dans, een ander ritme, in dimensie.

Ik heb me voorgenomen mijn ervaringen in de dimensies van het leven, het rouwen, maar ook van de onvoorwaardelijke Liefde en het Zijn, uit te dragen, via lezingen en voordrachten, ademtechniek, klank en meditatie.

Wilt u weten wat ik kan betekenen voor u, neem dan contact met me op

 

Audio productie: Edwin Vermeulen BVGB vzw
Fotografie : Marleen Sahetapy


Webdesign by We Cre8 It