Zijn.be

Bewust-ZIJN Coaching, 
Naar de Oorsprong…
Individueel, Beroepsmatig

 • +32 498228616

Bewust-ZIJN-Center

Veronique Wittezaele

Quantum Coaching-Training
Publiek Spreker
Naar de Oorsprong…
Heart-Highest Self Connection
Individueel-Persoonlijk-Zakelijk

Naar de Oorsprong…is een Tweedaagse Individuele Training.

Samen reizen op hoger Zelf niveau doorheen 7 gouden velden van Quantum materialisatie, waar weten is…

In de eerste dag reizen we helemaal tot in jouw oorsprong, hier ben je heel bewust van wat je op aarde wil realiseren, manifesteren, alsook vooral evolueren.
Op het einde van de dag komen we tot het punt waar jij zelf tot inzicht gekomen bent waarvoor jij gekozen hebt om hier te “ZIJN”.
Alles wat jou heeft weerhouden om te stralen heb je gaandeweg ontkracht, je hebt er inzicht in gekregen, je hebt de essentie eruit gehaald, de energie vrijgelaten, waardoor er alleen stroming is

Je leven valt als een puzzel in elkaar, je overstijgt het geheel om te komen tot de essentie van

WIE BEN IK

De tweede dag gaan we tot in het diepste opruimen, ontwortelen en helen op basis van vibratie, frequentie en energie, wat tot hergeboorte zal leiden…

Terwijl we vrijmaken en flow creëren zal je missie, je grootste talent zich laten voelen via je lichaam. Het was al altijd in jou, alleen had je het onderdrukt of verstopt.

JE HOUD JEZELF ZO KLEIN, TERWIJL JE ZO GROOT BENT.

Keer op keer is dit een magisch moment…
Je gaat stralen, je ogen lichten op, je voelt je vederlicht…

Klaar om jouw Authentieke Zelf, jouw Grootste Potentieel op Quantum Niveau in de wereld neer te zetten.
Jij hebt de kracht tot Quantum materialisatie, hierin gaan we de beginstappen uitwerken.

De hoogste, beste versie van jezelf, waarbij je het grootste verschil kan uitmaken in de wereld, gewoon door te “ZIJN” wie je echt bent.

VERBIND U MET UW HOOGSTE WIJSHEID, WAARDOOR SYNCHRONICITEIT VERGROOT, EN FLOW DE STROOM IS NAAR JOUW BESTE, MOOISTE LEVEN.

Voel jij je hiermee vibreren, wens je een Hogere Zelf Scan, neem dan contact met mij op.

Wat zijn de voordelen om verbonden te zijn met je Hogere Zelf?

 • Je weet je zielsopdracht en je zielsmissie
 • Je hebt komaf gemaakt met slachtoffer en/of sabotage patroon
 • Je staat steviger in je kracht, je gaat ervoor
 • Je overziet meer
 • Je leeft bewuster in het NU
 • Je hebt een betere intuïtie en betere verbinding met je hogere bewustzijn
 • Je weet hoe om te gaan met energie-gevoel-emotie
 • Je bent gelukkiger en opgewekter
 • Je voelt je vrij, meer liefde in jezelf
 • Je hebt meer vitaliteit, meer passie, meer creativiteit
 • Je bent meer in overeenstemming met je drie intelligenties: Ego(overleven) – hart(passie) – ziel(missie)
 • Je bent innerlijk rustig
 • Je bent veel meer in je voelen

Kortom helemaal op één lijn met wie je ECHT bent

Ondernemen vanuit de Oorsprong is verder reizen na de tweedaagse ( Naar de Oorsprong van je eigen ZIJN) om te komen tot Quantum materialisatie van je grootste Potentieel, de hoogste manifestatie van het Zelf.

Eenvoud…Begin bij het begin.

Jij bent je bedrijf, leef en leid het vanuit vertrouwen, verbinding, vreugde en overvloed…
Jouw levensmissie vertalen naar Quantum materialisatie:

 • De aarding van je bedrijf in volledige synchroniciteit met jouw levensmissie.
 • Je missie statement-hoe breng ik mijn bedrijf naar buiten
 • De kleur, klank, vibratie en energie in je bedrijf
 • Je verhaal, tekst, marketing
 • Zichtbaarheid naar Sociaal Media
 • De grens in jezelf bewaken die zorgt voor een grenzeloos bedrijf
 • Je waarde kennen-eigenwaarde-tarieven-je flow naar geld toe
 • De doelgroep bepalen
 • De spiegel van het bedrijf in jezelf herkennen en omgekeerd
 • In de tegenslag de wijsheid en boodschap zien, falen is groeien
 • Mindstretching
 • Je innerlijke leiding-Quantum verbinding

Je staat in je volledig kracht, in je grootsheid, in je verbinding om je bedrijf op Quantum Niveau te materialiseren of naar een hoger level te tillen.

Maak het verschil uit op deze wereld door te  ZIJN WIE JE BENT

Wees de EXPERT in jouw vakgebied en boost je bedrijf naar een Hoger Level.

Voel jij de verbinding om tot Quantum Materialisatie te komen van jouw bedrijf, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

 

 

Voel jij dat er nog veel meer verborgen ligt binnen jouw bedrijf dat zichtbaar mag gaan worden, dan ben je bij Ondernemen vanuit de Oorsprong op de juiste plek.

Ik werk to the point.

Eerst ga ik individueel met de mensen gaan werken, ze in verbinding brengen met hun hoogste potentieel, om dit dan in de groep te gaan vertalen.

Wat levert dit op?

Mensen gaan steviger in hun kracht staan, ze gaan hun grootste talent gezamenlijk met de groep uitwerken, wat een grote meerwaarde voor het bedrijf oplevert. Ook ongeziene mogelijkheden krijgen zichtbaarheid.

De groei hierin zal je bedrijf naar een Hoger Level tillen.

Voel jij resonantie met mijn aanpak, neem dan vrijblijvend contact met mij op

Voorbij de Oorsprong…
Anders Rouwen

 • om een overgaan
 • om een scheiding
 • om verlies van gezondheid

Wat is rouw of is het rauw?

Misschien benadert het wel heel sterk, de waarde die je toekent aan je verlies met daaropvolgend een rauwe pijn. Een extreme rauwe pijn waar je niet om heen kunt, al zou je die onderdrukken, vroeg of laat komt die in alle hevigheid de kop op steken, kortom er is geen ontkomen aan. Rauw zou je kunnen omschrijven als de verlieservaring doorleven tot op het bot wat zich veelal laat associeren met een primair gevoel.

 

Wat is vrijlaten of is het laten gaan?

Hechting en verlies gaan steeds samen, zonder hechting is geen verlies.
Mij be-leving reikt hier heel ver in en dat brengt een hele andere kijk op rouw, rauw, vrijlaten en laten gaan.
Bij hechting en verlies doorleven we verschillende fasen in ons rouw, rauw proces om te komen tot vrij laten. In vrij laten overwint Liefde
Bij onthecting is ontvankelijkheid, je beleeft het in volle bewustzijn in het hier en nu, in verbinding met je echte Zelf. Vanuit deze verbinding maakt vrijlaten plaats voor laten gaan, waarbij alleen nog Liefde is.

Rouwen in Overgaan

Je hoort wel eens zeggen: “Ik ben niet ver, enkel aan de overkant, kijk door de ogen van je ziel, voel… in de stilte zijn we één”. Sta even stil bij het leven, van ervaren naar transformeren, van geboorte tot voorbij de dood.
Staat ons leven niet vanaf je geboorte voor afscheid nemen in een continuë beweging, je altijd opnieuw vrijmaken om verder te gaan, jezelf verliezen om je te hervinden, risico’s nemen om met vallen en opstaan te leren vliegen, om te dansen in lichtheid, in vreugde, in liefde door en voor het leven?
Proberen we niet het geheel te zien vanuit verschillende hoeken, een veel grotere schoonheid die grenzeloos reikt voorbij tijd en ruimte, oneindig en eeuwig…?

Vanuit het multi-dimensioneel denken is zowel het geboren worden als het sterven een manier van overgaan, waarbij leven en bewustzijn bestaan in ander dimensies. Ons fysieke leven is slechts één dimensie van een veel grotere werkelijkheid waarin we oneindig ZIJN. Sterven is dan ook niet het einde maar het is de geboorte in een andere dimensie, waar je echte Zelf in liefde en licht samensmelt.

Mensen rouwen om een verlies van het tastbare, het is een doorlaten van gevoelens, het be- en herwerken van gedachten waarin momenten van intens bezig zijn en afleiding elkaar afwisselen. Soms gaat dit gepaard met lichamelijke pijnen, je hele lijf schreeuwt onder de afscheiding of de organen wenen om het verdriet dat zich niet in tranen kan uitten.

Hoe gaan we om met een verlies, rouwervaring?
We verkennen onze innerlijke leefwereld, we ervaren wat we meer zijn dan alleen onze fysieke werkelijkheid. We doen ons verhaal om op verhaal te komen.
In verbinding met onze diepste zelf is er ruimte voor het doorleven van de pijn en de daarbij horende emoties en gevoelens. In het verdwijnen van de energetische verbindingen vinden we stilte en leegte in onszelf. We voelen hoe een oneindige liefdevolle kracht stilaan door ons heen gaat stromen, ons gaat voeden en we kunnen ons Zijn benoemen vanuit onze oneindige verbondenheid met ons hart en onze ziel. In onze “Zelf” is subtiel communiceren oneindig…

Onze rouwervaring gaat geleidelijk over in een groeiproces, een inspiratie voor ons dagelijks leven.

Rouwen om een scheiding

Op een echtscheiding of een beëindiging van een relatie volgt een rouwproces. Het verschil ligt hem erin dat de persoon er fysiek nog is en of er kinderen zijn, want deze worden erin betrokken.

Een scheiding heeft een grote impact, er is verdriet, onzekerheid, het financiële, woon- werk situatie, het kan ook gevoelens van boosheid, agressie, misschien ook wel twijfel aan je eigenwaarde die de kop op steekt.

Maar beiden gaan van hecthing naar onthecting en de daartussen rouwperiode beleefd iedereen  anders.

We transformeren en evolueren naar een diepe verbinding in onszelf, naar een liefdevolle kracht die ons stillaan weer richting gaat geven in ons nieuw leven.

Rouwen om verlies van gezondheid

Zelf ben ik doorheen de rauwe pijn gegaan als moeder van een zware  hulpbehoevende zoon. De gevoelens van verdriet, opstandigheid, onmacht, schuld, angst, ze doorploegen je hele innerlijke tot op het rauwe bot.
Mijn tweede doodservaring bracht mij terug in connectie met mijn ware “Zelf”, vanwaaruit mijn verbinding met mijn zoon ver voorbij tijd en ruimte reikte.
Gaandeweg ontdekte ik de kracht voorbij elke beperking, de vele mogelijkheden in elk moment. 
Zoals communiceren voorbij de beperking van het woord een gewoonte werd, net als leven in flow met je Hoogste Zelf.

In elke beperking ligt een kracht, weliswaar anders maar sterker als voorheen, wanneer je accepteert, angst vrij-laat, in liefde naar jezelf kijkt lacht zelfvertrouwen je toe, net als de vele mogelijkheden nieuwe doelen ontluiken om je talenten geheel tot uitting te laten komen.

 

Voorbij de Oorsprong…
Anders Rouwen traject

 • De hart-hogere Zelf verbinding  maken
 • wat is hechting-vrijlaten en hoe ga je ermee om
 • onze eigen schaduwkanten ontdekken             
 • we geven ruimte aan onze emotionele, mentale en spirituele verwerking
 • wat zijn we wel en wat niet
 • we werken rond vergeving, dankbaarheid, Liefde
 • we verkennen onze eigen helende kracht
 • we ervaren Vrijlaten, laten gaan op hogere Zelf frequentie.

We bewegen ons samen naar de ziel, doorheen en over de pijn heen om ons met elkaar te verbinden in onvoorwaardelijke liefde en vreugde van hoger Zelf tot Hoger Zelf.

Wil jij meer info, neem vrijblijvend contact met mij op

De kracht van de Gong

Zijn…  trilling…  resonantie…

De klank van de gong, de echo van de Creatie.

 

De dans van be-leving waarbij mijn zoon mij steeds dieper in de golven van klank en trilling liet vibreren liet me meer en meer thuiskomen in de stilte van mijn ”Zelf”.

 Trillingen leiden naar jezelf, naar en voorbij de stilte… Ze stemmen af, openen je ziel, leiden tot ontspanning, tot ontwaken…

Resonantie – van het Latijn “resonare”, wat weerklinken betekent – is een natuurkundig verschijnsel dat voorkomt bij trillingen. Een trillend voorwerp kan een ander voorwerp in trilling brengen, doordat de trillingen via een tussenstof worden doorgegeven. Net dat meetrillen op het ritme van de zuivere trilling wordt resonantie genoemd. Ons lichaam bevat een ideale tussenstof voor het overbrengen van trillingen en klanken, nl. water.

Trillingen in resonantie stromen in een bepaalde frequentie door tot in alle lichaamscellen, net omdat ons lichaam die klanken zo goed geleidt. Trillingen brengen evenwicht en harmonie in lichaam en geest. Blokkades komen in stroming door de opgenomen trillingen, waardoor je opnieuw in balans komt met jezelf. Wat er niet hoort vloeit weg, waardoor je in je “pure zijn” terugkeert, in resonantie met de oeroude klanken die de gong voorbrengt.

De opbouw van een gong be-leving

Introductie                       Voorwoord over de gong en de kracht van klank

Intunen                              We stemmen ons af op onze innerlijke wijsheid

Ademhaling meditatie  Begeleidende meditatie met als doel het lichaam energetiseren en de mind tot rust te brengen

Gong be-leving                De gongklanken doordringen, omhullen en bevrijden ons. We beleven het samenkomen van hoofd en hart, klank en stilte waarin eenheid voelbaar is

Stilte                                    Het integreren van de klanken in de stilte van het “Zelf”.

Het effect is bij iedereen anders, maar de meeste mensen ervaren het als een diepe ontspannende energetische massage, die nog dagen voelbaar blijft.

Opgelet, een gongbad wordt omwille van de krachtige trillingen afgeraden voor zwangere vrouwen en personen met een pacemaker.

Be-leef de kracht van Meditatie

Als jonge volwassene was mediteren mij niet vreemd, maar mediteren kreeg een hele andere invulling toen ik samen met mijn zoon een Indische Meditatie Meester ontmoette. Toen bleek dat we vrij dicht bij elkaarwoonden grepen we de uitnodiging met beide handen aan om wekelijks enkele uren  samen door te brengen en ons te verdiepen in meditatie.

Onze afspraken werden alleen onderbroken wanneer hij naar India reisde.

Doorheen de vele, vele jaren van intense begeleiding is mediteren voor mij als een balsem voor de ziel.

Ademen is leven.

Het bewustzijn van de ademhaling begint bij het herkennen ervan, zowel de pure fysieke ademhaling als de subtiele kracht die uitgaat van lichaam en geest, ook wel “prana” genoemd, wat staat voor “spirituele adem, levensenergie.”

De kwaliteit van je leven wordt bepaald door de kwaliteit van je ademhaling. Be-leef de kracht van je ademhaling. Eeuwenoude ademhalingstechnieken zorgen voor meer energie, focus en controle over je gedachten en emoties, ook nu in onze huidige jachtige tijd.

Meditatie is een middel om het onderbewustzijn op te ruimen, de gedachte in lijn te brengen met de visie van de ziel. Het is een mentale douche om alle negatieve gedachten en gehechtheden los te laten, hetzij via een negatieve (beschermende), positieve (expansieve) of neutrale (meditatieve) geest. Een negatieve geest laat de gedachte gaan en verwerpt het aanvaarden ervan, terwijl een positieve geest meer focust op concentratie, het aanvaarden van een gedachte wat dan weer kan leiden tot een toestand van leegte. Een neutrale geest ziet het oneindige in elke eindige beweging vanuit het hart, het gebeurt intuïtief, brengt je in balans en opent de poort naar je ware zelf, je hoogste Zelf…