Zijn.be

Bewust-ZIJN Coaching, 
Naar de Oorsprong…
Individueel, Beroepsmatig

  • +32 498228616

Bewust-ZIJN-Center

Veronique Wittezaele

Over mij, Veronique

30 december, het vriest dat het kraakt, het landschap ligt onder een dik sneeuwtapijt, mijn moment, mijn keuze om via het onstuimige warme water af te dalen en mij doorheen de geologische vernauwing een weg te banen om met een plof de nieuwe wereld binnen te vallen. Hier ben ik dan… en mijn ouders noemen me Veronique.

Pas vele jaren later kwam ik tot het besef dat die naam mij niet zomaar gegeven is. Veronique betekent immers overwinnende.

Veel hindernissen op mijn levenspad hebben ertoe geleid dat ik de kracht vond om de “Onvoorwaardelijke Liefde” te ontdekken, deze te mogen beleven, doorleven alsook door te geven.

Mijn leven kan ik in drie etappes opdelen, mijn jeugd, als moeder, als auteur en spirituele gids (the go between/Hart-Hoogste Zelf verbinding).

Mijn jeugd was alles behalve zorgeloos. Regelmatig hing mijn leven aan een zijden draadje en toen ik vijf jaar was, had ik mijn eerste bijna-dood ervaring, doordat ik even klinisch dood was. De medische zoektocht doorheen mijn jeugd hebben ertoe bijgedragen dat ik tot het besef kwam dat ik meer was dan alleen maar een lichaam. Ik leerde gaandeweg overstijgen.
Mijn inwonende grootmoeder die mijn maatje was, liet los rond mijn zeventiende levensjaar, haar Onvoorwaardelijke Liefde is eeuwig in mijn hart.

Halverwege mijn twintiger jaren leek lichamelijk  evenwicht de bovenhand te krijgen wat mij liet uitkijken naar de tweede fase in mijn leven, het moederschap.
Helaas kent ook die fase hoogtes en laagtes. Eerst waren er de complicaties bij de geboorte van Jeffrey, waardoor ik later de moeder van een zoon met zware bijzondere behoeften werd. Daarna kwam ik een tijdje na de bevalling terug in het ziekenhuis terecht waar ik na menige operaties een tweede bijna-dood ervaring had, die mij heel bewust is bijgebleven.
Dat alles ging gepaard met heftige en intense emoties. Ik werd geconfronteerd met zoveel tegenstellingen, maar ik beleefde en doorleefde die confrontaties en wist uiteindelijk door te dringen tot de ware essentie en de kern ervan. Zo evolueerde ik van een zoektocht naar het WETEN, naar een besef dat LIEFDE de trilling is waarmee je alles overwint!

Het besef: “Ik ben liefde”, bracht mij tot de kern van mijn “zijn”, waar alles mogelijk is en van waaruit ik een unieke relatie, communicatie en leven kon uitbouwen met mijn zoon Jeffrey, zelfs vanuit de wetenschap dat onze reis in tijd beperkt zou zijn want dokters gaven Jeffrey een levensverwachting van maximum 3, later 9 jaar
Jeffrey werd uiteindelijk 20 jaar, en dit ongetwijfeld dankzij onze unieke band en het samen groeien naar een hoger bewustzijn. Hij bracht mij naar de oorsprong, hij leerde mij om vanuit verbinding te communiceren voorbij het woord…Hij bracht mij in eenheid met mijn energie( vibratie, frequentie, trilling).
In onze oneindige Onvoorwaardelijke Liefde, wisten wij samen de drempel van de overgang te nemen. Het werd geen afscheid maar een “tot ziens” in het besef dat we, los van het stoffelijke, voor eeuwig energetisch en in liefde met elkaar verbonden zouden zijn.

Vanuit dat besef vond ik de kracht om de derde etappe van mijn leven aan te vatten.
Ik speelde al langer met het idee om mijn leven met Jeffrey en onze unieke ervaring en beleving niet alleen voor mezelf te houden, maar dat uit te dragen, anderen uit te nodigen kennis te maken met onze liefde in eenheid. Het resultaat volgde enkele jaren geleden toen ik ons boek “Zijn, liefde in eenheid” uitbracht.

Tijdens het schrijven van mijn boek stapte ik als het ware een andere dimensie, een hogere trilling binnen, en werd ik mij bewust van het feit dat je doorheen verschillende fases en ritmes van het leven danst… Je vindt er de kracht van eenvoud, mededogen, stilte, anders rouwen
Dat ik de materiële en immateriële wereld met elkaar verbond was niet nieuw voor mij, alleen het naar buiten vertalen wel.

Vanuit deze gedachte is “ ZIJN” – “ Bewust-ZIJN-Center” geboren.

Naar de Oorsprong van je eigen ZIJN, Ondernemen vanuit je Oorsprong, Voorbij de Oorsprong(anders rouwen) is in totale Overgave, als het ware op maat van wie jij bent, het brengt je geheel in stroming met je hoogste Zelf, zowel als persoon als in je bedrijf.

Je leert gaandeweg je hart met je hoogste zelf verbinden, je laat je grootste potentieel vrij, om je beste en mooiste leven te leven in Onvoorwaardelijke Liefde.

Die boodschap draag ik vandaag uit, ter nagedachtenis en in naam van Jeffrey. Voor eeuwig in liefde verbonden.