Een Natuurlijke Kijk op Rouwen...
Rouwen vanuit een Hoger BewustZijn

Wat is Rouw of is het Rauw?
Misschien benadert het heel sterk, de waarde die je toekent aan je verlies met daaropvolgend een rauwe pijn. Een extreme rauwe pijn waar je niet omheen kunt, al zou je die onderdrukken, vroeg of laat komt die in alle hevigheid de kop op steken, er is geen ontkomen aan.
Rauw zou je kunnen omschrijven als de verlieservaring doorleven tot op het bot wat zich veelal laat associeren met een primair gevoel.

Wat is vrijlaten of is het laten gaan?
Hechting en verlies gaan steeds samen, zonder hechting is geen verlies.
Mijn beleving reikt hier heel ver in en dat brengt een natuurlijk kijk op rouw, rauw, vrijlaten en laten gaan.
Bij hechting en verlies doorleven we verschillende fasen in ons rouw, rauw proces om te komen tot vrij laten. In vrij laten overwint Liefde...
Bij onthechting is ontvankelijkheid, je beleeft het in volle bewustzijn in het hier en nu, in verbinding met je ware Zelf.
Vanuit deze verbinding maakt vrijlaten plaats voor laten gaan, waarbij alleen nog liefde is.
Rouwen in overgaan
Je hoort weleens zeggen "ik ben niet ver, enkel aan de overkant, kijk door de ogen van de ziel, voel...in stilte zijn we één".
Sta even stil bij het leven, van ervaren naar transformeren, naar transmuteren, van geboorte tot voorbij de dood...
Staat ons leven niet vanaf je geboorte voor afscheid nemen in een continue beweging:
-je opnieuw vrijmaken om verder te kunnen gaan,
-de illusie vrijlaten om tot je echte zelf te komen,
risico's nemen om met vallen en opstaan te leren vliegen, om te dansen in lichtheid, IN LIEFDE door en voor het leven?
Proberen we niet het geheel te zien vanuit verschillende hoeken, een veel grotere schoonheid die grenzeloos reikt voorbij tijd en ruimte...?

Mensen rouwen om verlies van het tastbare, het is een doorlaten van gevoelens, een her-bewerken van gedachten waarin momenten van intens bezig zijn en afleiding elkaar afwisselen. Soms gaat dit gepaard met lichamelijke pijnen, je hele lijf schreeuwt onder de afscheiding of de organen wenen om het verdriet dat zich niet in tranen kan uitten.

Hoe gaan we om met verlies, rouwervaring?
We verkennen onze innerlijke leefwereld, we ervaren wat we meer zijn dan alleen onze fysieke werkelijkheid.
We doen ons verhaal om op verhaal te komen. In verbinding met onze diepste zelf is er ruimte voor het doorleven van de pijn en de daarbij horende emoties en gevoelens. In het verdwijnen van de energetische verbindingen vinden we stilte en leegte in onszelf. We voelen hoe een oneindige liefdevolle kracht stilaan door ons heen gaat stromen, ons gaat voeden...
Onze rouwervaring gaat geleidelijk over in een groeiproces, een inspiratie voor ons dagelijkse leven.

Rouwen om een echtscheiding
Op een echtscheiding of een beëindiging van een relatie of huwelijk volgt een rouwproces. Het verschil ligt erin dat de persoon er fysiek nog is en of er kinderen zijn, want deze worden erin betrokken, dit kan op latere leeftijd vergaande gevolgen hebben als hier geen aandacht aan besteed wordt.

Een scheiding heeft een grote impact, er is verdriet, onzekerheid, het financiële, woon-werk situatie, gevoelens van agressie, boosheid, misschien kreeg je zelfvertrouwen een grote deuk enz...

Maar beiden gaan van hechting naar onthechting en de daartussen rouwperiode beleefd iedereen anders.

We transformeren, transmuteren naar een diepe verbinding in onszelf, naar een liefdevolle kracht die ons stilaan weer richting gaat geven in ons nieuwe leven.
Rouwen om verlies van gezondheid
Zelf ben ik doorheen de rauwe pijn gegaan als moeder van een hulpbehoevende zoon. De gevoelens van verdriet, opstandigheid, onmacht, schuld, angst, ze doorploegen je hele innerlijke tot op heet rauwe bot.
Mijn tweede bijna-doodervaring bracht mij terug in connectie met mijn ware "ZELF", vanwaaruit mijn verbinding met mijn zoon voorbij tijd en ruimte reikte...
Gaandeweg ontdekte ik de kracht voorbij elke beperking, de vele mogelijkheden in elk moment.
Zoals communiceren voorbij de beperking van het woord een gewoonte werd, net als leven in flow met je hoogste Zelf.

In elke beperking ligt een kracht, weliswaar anders maar sterker als voorheen, wanneer je accepteert, angst vrij laat, in liefde naar jezelf kijkt, lacht zelfvertrouwen je toe. Vele mogelijkheden ontluiken nieuwe doelen om je talent tot uiting te laten komen.

 
Een pad ontstaat door erop te lopen
Ik loop graag een stukje met je mee op weg naar levenskracht
Voel jij connectie met deze meerdaagse