Voordrachten

“Leef je Zijn, in leven”


We verkennen onze dans doorheen de verschillende fases en ritmes van het leven, waar we de kracht vinden van eenvoud, mededogen, onthechting… Een lichaam is een middel waarmee we liefde, vrede, mededogen, en nog zoveel meer mee communiceren. Durf in de spiegel kijken en vraag je af wie je bent voorbij het lichaam, voorbij je zintuigen…“Leef je Zijn, in overgaan”


Ik ben niet ver, enkel aan de andere zijde, kijk door de ogen van je ziel, voel… In de stilte zijn we één. Van ervaren naar transformeren, van voor de geboorte tot voorbij de dood. Onze fysieke leven is slechts één dimensie van een veel grotere werkelijkheid waarin we oneindig ZIJN.

Verdieping

“Leef je Zijn, in leven”


Op weg naar een Vrij en Liefdevol Leven vanuit je innerlijke kracht, vanuit je “Ware Zelf”.

We be-leven en doorleven elke fase op het ritme van zijn/haar leven, en dit met ruimte en tijd om het geleerde te integreren in je eigen systeem, je eigen Zijn. We gaan aan de slag met ademtechnieken, klank en trilling, balansoefeningen, stem en beweging, meditatie, spiegel. In een creatieve interactie ontwikkelen we een groeiende mind-set.


“Leef je Zijn, in overgaan”


We leren onze innerlijke wereld kennen. We ervaren wat we meer zijn dan alleen ons fysieke lichaam. Wat is loslaten, hoe ga je ermee om, wat kan je eraan doen? We leren het ervaren als een beweging, een stroom. We werken met de kracht van vergeving, onthechting, dankbaarheid… en we komen meer en meer in onze eigen helende kracht te staan, waarbij ons hart zicht opent voor zachtheid naar onszelf en de andere… Het her-verbinden van hart tot hart, van ziel tot ziel, doorheen de pijn van het hart.

Audio productie: Edwin Vermeulen BVGB vzw
Fotografie : Marleen Sahetapy


Webdesign by We Cre8 It