HSP, Hoogevoelig als Kind, Jongere en Volwassene als kwaliteit

Hooggevoelige of sensitieve personen hebben een gevoelig zenuwstelsel. Hierdoor vangen
ze informatie, stemmingen en prikkels op die door anderen vaak niet worden opgemerkt. Dat
komt omdat hun zintuigen sterker ontwikkeld zijn. Zoals sommige mensen intelligenter zijn
dan anderen, zo zijn sommige mensen gevoeliger. Intelligentie is het vermogen dat in de
linkerhersenhelft zit. Gevoeligheid is een eigenschap van de rechterhersenhelft.

Een zeer intelligente persoon noemen we hoogbegaafd. Iemand die heel gevoelig is noemen
we een ‘Highly Sensitive Person’ (HSP). Een HSP, ofwel een hooggevoelig persoon, is iemand
die gevoeliger is voor indrukken en subtieler waarneemt dan gemiddeld. Elk moment van de
dag doen we indrukken op, via onze zintuigen, horen, zien, ruiken, proeven en voelen.

Door de brede interesse leren ze snel. Alsmede door hun ontwikkelde intuïtie hebben ze
situaties gauw door. Hooggevoelige kinderen en volwassenen zijn zorgzaam en meevoelend.
Door de omgeving wordt hooggevoeligheid niet altijd begrepen en gewaardeerd. Vooral niet
omdat is geleerd dat je je verstand moet gebruiken en het gevoel nauwelijks aan bod komt.
Dit begint al als jong kind. Een hooggevoelige baby of klein kind went langzaam aan nieuwe
dingen en veranderingen. Het kan angstig reageren op teveel geluid, harde stemmen.
Een hooggevoelig kind is creatief en zich bewust van zijn omgeving. Hun ontwikkeling gaat
vaak snel, zeker als er begripvol wordt omgegaan met hun hooggevoeligheid. Met een teveel
aan indrukken en prikkels kan de hooggevoelige niet goed om.. Ze hebben langere tijd nodig
om zich hiervan te herstellen.

ADHD en HSP Er zijn veel overeenkomsten tussen HSP en ADHD, maar er is een heel belangrijk
verschil. Een gevoelig kind kan zich in een prikkelarme omgeving goed concentreren en is dan
rustig. Een ADHD kind is ook in een prikkelarme omgeving onrustig en ongeconcentreerd. Ook
is wetenschappelijk bewezen dat de doorbloeding van de hersenhelften verschillend is. Bij een
ADHD kind is de linkerhersenhelft meer doorbloed, bij een hooggevoelig kind is het de
rechterhersenhelft.
Hoe herken je een HSP-er? Hooggevoelige of sensitieve personen zijn makkelijk te
herkennen. In gezelschap zeggen ze meestal minder dan anderen. Ze kijken eerst ‘de kat uit
de boom’. Maar als ze dan iets zeggen is het ongelooflijk to-the-point. Deze mensen
observeren eerst, stralen rust uit. Ze zijn bedachtzaam en komen fijntjes over. Of, als ze
overprikkeld zijn, kunnen ze heel ‘saai’ zijn om alle aandacht uit de weg te gaan. Ze voelen
stemmingen van anderen goed aan, nemen gedetailleerder, subtieler en intenser waar,
ervaren, reflecteren en voelen diep en intensief. Ze hebben een afkeer van specifieke
indringende prikkels, raken sneller verzadigd.Ze worden meer dan gemiddeld door
bijvoorbeeld natuur, kunst of muziek geroerd. Denken vaak na over hun roeping. Filosoferen
graag en hebben een rijke innerlijke belevingswereld. Dromen, fantaseren en overwegen veel,
zijn opmerkzaam en aandachtig. Functioneren het beste in hun eigen tempo; vinden het
prettig en hebben het nodig om tijd alleen door te brengen.

Ben je een HSP? Ga dan liever de natuur opzoeken dan een popconcert. Ook qua voeding zal
je veel gevoeliger zijn, drink weinig koffie of prikddrank, ook alcohol is geen aanwinst voor je.
Let op met smaakversterkers, e-nummers, kleurstoffen enz…Onnatuurlijke toevoegingen
kunnen rommelende darmen, winderigheid, oprispingen in de maagstreek, diaree,
misselijkheid veroorzaken. Je bent gewoon gevoeliger voor alles dan de gemiddelde mens.

Als Hooggevoelige leren omgaan met de overprikkeling. Dit betekent emoties, gevoelens en
gedachten serieus nemen en afstemmen in de context van zijn/haar Leven.

Een gelukkig kind is een gelukkige volwassene! Een goede verstandhouding tussen ouder en
kind is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind naar een gelukkige volwassene! Toch
begrijpt de ouder zijn/haar kind vaak niet en andersom begrijpt het kind de ouder niet! Door
dit onbegrip kunnen er onderlinge conflicten komen en het liefdevolle contact afnemen. Bij
het kind kan het vanzelfsprekende respect naar de ouder verdwijnen en bij de ouder kan er
een disbalans naar het kind ontstaan!

Als ouders en kinderen hebben geleerd om goed om te gaan met de overprikkelingen die het
leven met zich meebrengt zowel in de omgeving als in thuisverband dan kan hoogevoelig zijn
ervaren worden als een kwaliteit.

Kenmerken van een hooggevoelig kind: sterk ontwikkelde intuïtie, wijze uitspraken voor hun
leeftijd, gevoelig voor stemmingen, sterk aanvoelen van spanningen, een heel groot
rechtvaardigheidsgevoel
, de natuur als heel belangrijk, droomwereld of eigen wereld
creërend, al meevoelend zich aanpassen, best confronterend!
Mogelijke problemen: voeding intoleranties, dyslexie, allergieën, astma, huidaandoeningen,
ziekten enz…
Als baby veel huilen, als kind ene keer heel druk, dan weer teruggetrokken. Overal zijn geuren,
geluiden en lichtprikkels toegenomen wat het bemoeilijkt voor een hooggevoelige.
Ze gaan ook meer op onderzoek dan hun leeftijdgenootjes. Het komt soms over als
hoogintelligent, maar dat hoeft niet zo te zijn.
Ze zijn hooggevoelig en dat is een kwaliteit van het hart. Hoogintelligent is een kwaliteit van
het hoofd
. Beiden kunnen worden gebruikt om te leren.

Ik weet uit eigen ervaring hoe het is om zo een kind te zijn alsook hoe het is om op te groeien
in een wereld vol onbegrip. Wil jij weten hoe om te gaan met je gevoeligheid als kwaliteit.
Wil jij weten hoe je als kind /als volwassene of als ouder terug naar dat blije gevoelige en
optimistisch hart kan komen…

Van Hart tot hart,
Veronique Wittezaele
www.zijn.be