Zijn.be

Bewust-ZIJN Coaching, 
Naar de Oorsprong…
Individueel, Beroepsmatig

  • +32 498228616

Bewust-ZIJN-Center

Veronique Wittezaele

Jeffrey

Jeffrey is meer dan mijn zoon alleen. Hij is ook mijn onafscheidelijke reisgezel op onze gezamenlijke unieke reis doorheen een wereld van oneindige en onnoemelijke mogelijkheden. En dat ondanks – of moet ik zeggen dankzij? – zijn enorme beperkingen.
Jeffrey werd geboren op 14 januari 1988.
Door complicaties bij de bevalling werd Jeffrey een kind met bijzondere behoeften, wat zich vertaalde in spasticiteit met vergroeiingen, autisme, incontinentie, stof- en hooikoortsallergie, coloboma (onscherp zicht met eventuele hoekuitval), weinig of geen kauwvermogen, verzwakking van de spieren, slikproblemen, onmogelijkheid tot communicatie op een normale manier, enz. Kort gezegd: op motorisch en mentaal vlak bleef Jeffrey steken op de leeftijd van negen à elf maanden…
Ondanks zijn beperkingen was Jeffrey een gelukkige kerel, die binnen zijn beperkingen oneindige mogelijkheden wist te scheppen.

Zo leerden wij samen te communiceren in een taal zonder woorden. Tijdens de dagelijkse knuffelmomenten – die eigenlijk ook onze krachtmomenten waren – vloeiden onze gedachten en gevoelens samen in eenheid… Woorden waren hier overbodig. Er was alleen LIEFDE en het WETEN, het pure, zuivere weten, in eenheid en verbondenheid, vrij van de beperking van het woord.

Samen bereikten we een hogere trilling van bewustzijn. Een bewustzijn dat ons optilde en deed groeien, ook als onze handen elkaar dreigden los te laten.

In moeilijke momenten bundelden wij onze krachten en reisden we er samen doorheen om krachtiger dan ooit op onze nieuwe bestemming aan te komen. Ons leven was als een dans. Elke nieuwe stap was een pas in de dans die ons leven was. Hoe moeilijker de momenten, hoe krachtiger de passen werden, maar ook hoe duidelijker de klank, de trilling en het ritme van onze dans. En dat steeds opnieuw en opnieuw tot de dans voltooid en ons lied uitgezongen was. Alhoewel, alleen de woorden van het lied stopten, niet de melodie, niet de klank, niet de trilling. Die zal eeuwig blijven doorgaan omdat ze in harmonie is met de frequentie van de oneindige, universele en Onvoorwaardelijke Liefde.

Onze dans gaat verder, zonder woorden, ieder in een andere wereld, maar voor eeuwig verbonden… 

Ons Boek