To Go Beyond

Life & Source Wisdom

Voordracht: Je leven leren zien voorbij…

Online op 27 Juni ’24 om 19.30 – 21.00 u

Inschrijven

“De wereld is een schouwspel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.

“De materiële wereld als enige realiteit zien dooft stilaan uit …

Hoe mooi zou het zijn als naast de vanzelfsprekende opvoedingsmodellen ook aandacht kan geschonken worden aan het leren begrijpen van het leven vanuit de oorsprong evenals wat het leven van ons verwacht.

Vanaf het moment van de conceptie tot aan het overgaan is er een voortdurende stroom aan informatie, feiten, gebeurtenissen, ontmoetingen en voelgewaarwordingen tot dromen enz… Zo communiceert het leven liefdevol met de mens wel steeds voor één en hetzelfde doel namelijk groei van bewustzijn.

De vraag is of we hebben begrepen wat het wilt zeggen? Geloof mij het leven heeft oneindig veel geduld en probeert steeds opnieuw met verduidelijkende informatie te komen tot we begrijpen, tot inzicht komen waaruit een ruimer bewustzijn ontstaat…

Deze voordracht heeft als doel om onze dagelijkse leefwereld te leren zien voorbij…

Voordracht : Een natuurlijke kijk op Rouw en Levend Verlies

Online op 04 Juli ’24 om 19.30 – 21.00 u

Inschrijven

Geboorte en Overgaan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Omwille van het gebrek aan voeling met “overgaan en wat daarna? ” kan een overgaan proces (stervensproces) ons overweldigen met angst, onmacht, boosheid enz…

Het energetische krijgt steeds meer ruimte naast het wetenschappelijke aandeel,( denk maar aan de bijna-doodervaringen), zodat er op een andere manier ruimte en aandacht is voor degene die overgaand is en diens familie.

In deze voordracht gaan we kijken vanuit een universele visie naar geboorte-leven-overgaan. Hierdoor kan een dieper inzicht en voelen ontstaan in de verschillende facetten van het leven. Angst, onmacht en boosheid ruimen plaats voor vertrouwen en overgave wat het rouwproces op een andere manier kan beïnvloeden.

Als je meer wil weten en begrijpen over het leven en overgaan, als je meer wil weten over hoe een overgaan begeleiden, als je open staat voor een ruimer zicht op anders rouwen…

Voordracht : Wat is een emotie, wat is een gevoel, hoe ga ik ermee om?

Online op 18 Juli ’24 om 19.30 – 21.00 u

Inschrijven

Wat is een emotie? Wat is een gevoel? Hoe gaan we hiermee om, zodat je hier zelf verder mee kan in je dagdagelijkse. Laat dit Goud zijn voor t’ leven!

Allez en route ensemble…

 

 

 

 

 

Inschrijven

The Wisdow Beyond

Naar je Oorsprong & Wisdom beyond, naar jouw levensthema’s , de deep dive naar zien en weten met je bewustzijn.

Wie ben ik?

Met welke thema’s sta ik in het leven?

In wat herken ik mijn uniciteit om tot mijn maximale potentie te komen?

Mijn Unieke Life & Source Wisdom is gericht op bewustzijn-energie-informatie

De duurzame stappen naar meer bewustzijns groei:

 • Hoe sta ik in het leven, hoe sta ik in mijn onderneming?
 • Hoe ben ik in relatie tot…
 • Met welke thema’s sta ik in het leven?
 • Wat zijn mijn behoeften en hoe druk ik ze uit?
 • Wat breng ik met me mee als belasting en als competentie?
 • Zie ik de kernkracht in wat de ander mij spiegelt?
 • In hoeverre heb ik mijn inprints geheeld?
 • Kom ik tot mijn hartsverbinding vanuit liefde?
 • Hoe sterk sta ik in mijn gevoel te mogen ‘ZIJN’ wie ik ben

Wat zijn de onderliggende oorzaken van de problematiek?

Trauma’s – Posttraumatische stress – Te weinig zelfvertrouwen-eigenwaarde-kernkracht
Relatie problemen – Omgeving – Emotionele onbalans/geen grensbewaking -uitputting
Perfectionisme – prestatiedruk – ouderliefde/ouderbevestiging

Diepe bewustwordingsprocessen komen pas tot échte healing/vrijlating wanneer je tot de Oorsprong komt van:

 • psychologische belasting
 • energetische en erfelijke belasting
 • generatieve belasting van de problematiek

Ter persoonlijke groei – zakelijke groei als Ouder, Volwassene, Ondernemer is deze combinatie noodzakelijk voor het samenvallen van de gehele puzzel, om te ont-wikkelen, ontkrachten, bevrijden en helen van eigen reflecties, onverwerkte emotie & trauma’s vanuit respect en liefde. Eigen competenties en thema’s zien om tot je maximale potentie te komen. Stevig gefundeerd en vol vertrouwen ga je met nieuwe vaardigheden, inzichten en strategiën aan de slag zodat je vanuit een ruimer bewustzijn je eigen kompas gaat volgen en daadwerkelijk nieuwe wegen gaat bewandelen geheel in balans met je essentie en het grote geheel van het leven…
Echt leven in volle vrijheid vanuit je ‘ZIJN.’

Contact

Meditations

Ontwikkelen van Zelfvertrouwen-Veerkracht-Geluk

Mijn Beyond Meditatie wijsheid kende zovele jaren terug zijn oorsprong bij de bron. Het is een staat van gelukzaligheid-vrede-stilte en nog zoveel meer…

Als jij dagelijks mediteert, dan komt er een dag waarop jij je bewust wordt van “waar is die stormloop van gedachten?” Je zal ruimte voelen vrijkomen voor die oneindige stroming van vreugde en blijdschap. Stilte ervaren als gelukzalig. Misschien zal je wel dansen, zingen zonder enige reden, dingen doen waar je geen kennis van hebt, waarvan je je niet eens bewust bent dat dat in je verborgen ligt. Als een wedergeboorte van een nieuw fris en oorspronkelijk wezen.

Ter bevordering van:

 • Ont-wikkeling
 • Hoofd-hartverbinding
 • Rust
 • Focus
 • Vrijlaten
 • Veerkracht
 • Slaap
 • Stress
 • Zelfvertrouwen
 • Eigenwaarde enz..

De diepgang kent een intense kracht als men deze dagelijks in het leven integreert…

Laat elke dag vrij, wals doorheen je leven en dans, LEEF JE DANS, LEEF JE LEVEN!

Lees Meer Contact
Contact

Voor vragen, contacteer mij vrijblijvend!