Be in the present to live beyond ...

Over Mij

Ik ben Veronique Wittezaele, oprichtster van BewustZijn Center
To The Source & Wisdom Beyond…
Publiek spreker-Auteur

Veronique betekent Overwinnende

Een Doorzetter, een beetje eigenzinnig, ook wat wild tussendoor, wel speels en trouw.

Dankzij de vruchten van mijn jarenlange ervaringen weet ik als geen ander door te dringen op een efficiënte manier naar de Oorsprong & Beyond…

  • voor een bredere visie op je mens-Zijn in al zijn aspecten: fysiek, emotioneel, mentaal, geestelijk en de samenwerking onderling.
  • om te gaan leven vanuit je eigen autoriteit, op weg naar meer vrijheid, vertrouwen en voldoening.
  • vanuit een ruimere bewustwording je eigen bruggen bouwt, je eigen kompas volgt en daadwerkelijk nieuwe wegen gaat bewandelen geheel in harmonie met jezelf en het grote geheel van het leven…

 

Mijn Levensweg

Mijn levenspad kende diepe dalen, grote hindernissen maar evenzeer hoge hoogtes.

Ik deel mijn leven op in 3 fases:

Mijn eerste fase, bij de geboorte bleek ik ” een vogel voor de kat te zijn ” en stond met mijn ene beentje in het graf. Op mijn vijfde levensjaar kreeg ik mijn eerste bijna-doodervaring. Al die hindernissen op mijn pad hebben ertoe bijgedragen dat ik de kracht vond binnenin, de ” Onvoorwaardelijke Liefde ” en de bewustwording dat ik veel meer was dan alleen een lichaam. Deze bevestiging kreeg ik bij een operatieve ingreep zonder narcose. (Ik heb een lichaam, ik ben niet mijn lichaam)

Ik leerde gaandeweg omgaan met mijn energie, ze balanceren en overstijgen…

Mijn tweede levensfase, als moeder zijnde. Bij de bevalling traden complicaties op waardoor ik moeder werd van een zoon met zware bijzondere behoeftes, kort daarop volgde een echtscheiding en zette ik de zorg voor mijn zoon verder als alleenstaande moeder. Als gevolg van nalatigheid bij de bevalling dienden zich korte tijd later menige operaties aan wat op een bepaald moment tot een tweede bijna-doodervaring kwam die ik heel bewust heb beleefd.

Alles ging gepaard met heftige en intense emoties, ik werd geconfronteerd met zoveel tegenstellingen maar wist steeds door te dringen tot de ware essentie ervan.

Zo evolueerde ik van een zoektocht naar “weten”.

Het bracht mij naar de kern van mijn “ZIJN” van waaruit ik een unieke communicatie en leven kon uitbouwen met mijn zoon Jeffrey.

Onze unieke band, het samen groeien bracht mij naar de Oorsprong, naar de eenvoud, naar de kern. Het zien en herkennen van meegenomen levensthema’s en competenties kwamen glashelder.

Ik leerde vanuit verbinding communiceren voorbij de beperking van het woord…

Het bracht mij in eenheid met mijn energie (vibratie-trilling-frequentie).

In onze Oneindige Onvoorwaardelijke Liefde wisten we samen de drempel van de overgang te nemen. het werd geen afscheid maar een” tot ziens” in het besef dat we, los van het stoffelijke, voor eeuwig energetisch en in Liefde met elkaar verbonden zijn.

Van Leven, doorleven naar doorgeven

Vanuit dat besef vond ik de kracht om de derde fase van mijn leven aan te vatten.

Woorden stroomden uit mijn pen op papier wat resulteerde in ons boek

Zijn, liefde in eenheid”.

Tijdens het schrijven stapte ik als in een andere dimensie, een steeds hogere trilling binnen…

Als een dans doorheen verschillende fases en ritmes van het leven.

zijn lietde in eenheid

Dat ik de materiële wereld en de immateriële wereld verbond was niet nieuw voor mij.

Vanuit deze gedachte is BewustZijn Center geboren om te ademen, te verbinden, te inspireren, te initiëren, te creëren, te groeien, naar het pure ‘ZIJN’

Contact

Voor vragen, contacteer mij vrijblijvend!